Новини и Анализи

ЗСПЗЗ и четирите свободи на Евросъюза

Предложения за промени в правната уредба на паркоместата

С пълния текст на предложенията и с мотивите на вносителите може да се запознаете тук или на  http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15219/

http://www.dir.bg/

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

 

На 17.07.2020 година "Донев одитинг къмпани" ООД сключи договор по проект BG16RFOP002-2.073-4217-C01 "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19" за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Иновации и конкурентно способност" за периода 2014-2020. Целта на проекта е да бъде осигурен оперативен капитал на българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID - 19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Общата стойност на бюджета е 10 000.00 лева, от които 8 500.00 финансиране от ЕС и 1 500.00 лева Национално съфинансиране.