Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

""

 

На 17.07.2020 година "Донев одитинг къмпани" ООД сключи договор по проект BG16RFOP002-2.073-4217-C01 "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19" за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Иновации и конкурентно способност" за периода 2014-2020. Целта на проекта е да бъде осигурен оперативен капитал на българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID - 19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Общата стойност на бюджета е 10 000.00 лева, от които 8 500.00 финансиране от ЕС и 1 500.00 лева Национално съфинансиране.

Предложения за промени в правната уредба на паркоместата

С пълния текст на предложенията и с мотивите на вносителите може да се запознаете тук или на  http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15219/

http://www.dir.bg/

Независим финансов одит

  • За изразяване на независимо одиторско мнение ние извършваме надлежна проверка, съобразена с приложимото законодателство, стандартите за извършване на дейността, добрата одиторска практика и утвърдените етични правила за упражняване на професията
 

Финансови консултации

Финансовите рискове и калкулация на ефектите от планираните транзакции и спазването на изглеждащите понякога безкрайни административни регулации на дейността. Точно в тази област ние можем да Ви бъдем много полезни. Точно в тази област ние можем да Ви бъдем много полезни, предлагайки

 

Счетоводни услуги

Екипът е готов да предостави различни услуги свързани със счетоводната  практика, в т.ч.

 

 

 

 

Контакти

Варна, 9000, бул. "Сливница" №98, вх.1, ап.4
факс: +359 52 614 587

Одиторската и счетоводна практика  е основана през 1993г. от проф. д-р на ик.н. Калю Донев. Натрупаният опит, академичната и професионална експертиза на основателя на практиката, както и придържането към принципите на независимост, конфиденциалност, ангажираност, професионално отношение и лоялност на целия екип ни превръщат в търсен и предпочитан партньор на много български и чуждестранни компании.