Финансови консултации

Успехът на всяко бизнес-начинание минава през внимателна преценка на финансовите рискове и калкулация на ефектиje от планираните транзакции и спазването на изглеждащите понякога безкрайни административни регулации на дейността. Точно в тази област ние можем да Ви бъдем много полезни предлагайки

 • Становища по въпроси относно приложимите разпоредби
 • Консултации по избор на счетоводна политика и прилагането на НСФОМСП и МСФО
 • Анализ на финансово-счетоводното състояние на фирмата
 • Оценка на предприятия и бизнес проекти
 • Финансови и икономически анализи и прогнози
 • Бюджетиране и планиране
 • Оценка за ефективност и рентабилност
 • Анализ и оценка на рисковете
 • Анализ и оценка на инвестиционни проекти
 • Икономическа обосновка на бизнес планове
 • Представителство пред кредитни институции
 • Подготовка на необходими документи за получаване на заеми от банкови институции
 • Изготвяне на доклади – анализи по дейността
 • Финансов анализ и диагностични предложения при сделки с предприятия
 • Анализи свързани със сделки по придобиване и разпореждане на предприятия, структуриране на сделката, оценка на риска и изготвяне на прогнозни финансови резултати
 • Консултации по стратегическо финансиране, включително финансово прогнозиране, моделиране и оценки