Счетоводни услуги

Пълно счетоводно обслужване и посрещане на ежедневни административни изисквания, в т.ч. комуникация с органи по приходите, НОИ, НСИ, БНБ и др.   

 • Обработка на счетоводна документация и текущо счетоводно отчитане
 • Декларации, регистрации, разрешителни, удостоверения и др.
 • Пълна подготовка на всякакви документи за НАП, НОИ, НСИ, БНБ и др.
 • Разработка на счетоводна политика
 • Междинно и годишно счетоводно приключване
 • Изготвяне на финансови отчети съгласно национални и международни стандарти
 • Попълване и подаване на годишна данъчна декларация, годишни статистически форми, справка-декларация по ЗДДС и др.
 • Публикации на финансови отчети
 • Личен състав и ТРЗ

 Екипът от счетоводители и юристи е готови да предостави различни услуги свързани с данъчната и счетоводна практика, в т.ч.

 • Представяне на клиенти пред данъчните власти и съдействие по време на проверки и ревизии, както и обжалване на ревизионни актове
 • Консултации и съвети относно законодателството по социалното и здравното осигуряване
 • Участие в инвентаризации и други процедури по вътрешен контрол
 • Изготвяне и преглед на годишни данъчни декларации