Предложения за промени в правната уредба на паркоместата

С пълния текст на предложенията и с мотивите на вносителите може да се запознаете тук или на  http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15219/

http://www.dir.bg/

ЗСПЗЗ и четирите свободи на Евросъюза

Юридически услуги

  • Търговско и облигационно право
  • Дружествено право
  • Придобивания и сливания на предприятия
  • Административно и данъчно право
  • Трудово право
  • Вещно право
 

Финансови консултации

Финансовите рискове и калкулация на ефектите от планираните транзакции и спазването на изглеждащите понякога безкрайни административни регулации на дейността. Точно в тази област ние можем да Ви бъдем много полезни. Точно в тази област ние можем да Ви бъдем много полезни, предлагайки

 

Счетоводни услуги

Екипът е готов да предостави различни услуги свързани със счетоводната  практика, в т.ч.

 

Независим финансов одит

За изразяване на независимо одиторско мнение ние извършваме надлежна проверка, съобразена с приложимото законодателство, стандартите за извършване на дейността, добрата одиторска практика и утвърдените етични правила за упражняване на професията

Контакти

Варна, 9000, бул. "Сливница" №98, вх.1, ап.4
факс: +359 52 614 587

Одиторската и счетоводна практика  е основана през 1993г. от проф. д-р на ик.н. Калю Донев. Натрупаният опит, академичната и професионална експертиза на основателя на практиката, както и придържането към принципите на независимост, конфиденциалност, ангажираност, професионално отношение и лоялност на целия екип ни превръщат в търсен и предпочитан партньор на много български и чуждестранни компании.